Програма

Програма*

8:30-9:00 ч.  Регистрация

9:00-9:05 ч.  Откриване

Арх. Здравко Здравков, главен архитект, Столична община

9:05-9:25 ч. Keynote презентация „Офис проектите -  глобални тенденции“
Христо Андонов, ръководител  “Офис площи-наемодатели”, MBL|CBRE 
Арх. Инж. Виктор Банарев, PJM, PRINCE2, специалист „Пропърти и проджект мениджмънт“, MBL|CBRE             

9:25-10:30 ч. Панел 1 (дискусионен): Инвестиции в бизнес сгради и законодателство

- Промени в нормативната база за подобряване на инвестиционната среда - ЗУТ, ЗУЗСО, бъдещата Наредба за градската среда в София и др.
- Градът и сградите - градоустройствени предизвикателства в София и областните центрове
- Големите проекти като възможност, а не като проблем за развитие на градовете. Могат ли големите офис проекти да бъдат в синергия с устойчивото развитие на градската среда и на градските зони?
- Градът, сградите, трафикът и транспортно-комуникационният достъп
- Инвестиционна активност и инфраструктурата на големите проекти. Високите офис сгради - градоустройствени предизвикателства

Участници:
Арх. Здравко Здравков
, главен архитект, Столична община
Силвия Христова, председател на ПК по устройство на територията, архитектура, достъпна среда и жилищна политика, Столичен общински съвет
Арх. Борислав Игнатов, председател на УС на КАБ
Катерина Краева, партньор, Wolf Theiss
Таня Косева-Бошова, председател на УС на Асоциацията на собствениците на бизнес сгради в България
Атанас Гаров, управляващ партньор, Garitage Investment Management
Арх. Любомир Георгиев, Визия за София
Модератор: Иван Велков, зам.-председател на Столичен общински съвет

10:30-11:00 ч. Кафе пауза

11:00-12:30 ч. Панел 2 (дискусионен):  Новите офис проекти – предизвикателства пред инвеститорите

- Какви и къде (ще) са новите офис проекти
- Как предприемачите реагират на изискванията за работна среда на новите наематели? Какво търсят ползвателите?

- Пазарът ли диктува вида на сградите или сградите диктуват пазара?
- Международни стандарти за измерване на площта в офис сгради

Участници:
Сергей Койнов, изпълнителен директор, Polygraphia Office Center
Христо Чепишев, строителен предприемач, Sofia Office Center и изп. директор,  Europroperty
Тодор Кавръков, CPM, пропърти мениджър, Търговски Център Европа
Станимира Пашова, мениджър „Офис площи“, Forton
Верка Петкова, директор бизнес развитие, Colliers International
Васил Караиванов, председател на СД, Sofia Tech Park
Мирослав Божилов, генерален директор за България, PaySafe
Николай Неов, директор “Офис площи”, MBL|CBRE
Модератор: Христо Николов, отговорен редактор "Недвижими имоти и инвестиции", Градът Медиа Груп

12:30-13:15 ч. Обяд

13:15-13:35 ч. Презентация: „Комфорт, естетика и функционалност на съвременния офис“
Лъчезар Цветанов
, стратегически творчески директор, Studio Novo

13:35-16:30 ч. Панел 3 (презентационен): Архитектурни тенденции при новото поколение офис и корпоративни сгради

- Архитектурата на офис сградата като ключов фактор за успешната й пазарната реализация – предизвикателствата пред водещите архитекти
- Високите офис сгради – архитектурни и конструктивни аспекти.
- Съвременни решения за сградно управление и оптимизация  - как да се намалят разходите на сградата без да се наруши комфорта и сигурността на обитателите
- Регенерация на значими обществени сгради
- Скритите разходи в офис сградите – как да ги открием и оптимизираме с EcoStruxure на Schneider Electric

13:35-15:05 ч. Част 1:

Участници:

Арх. Ангел Захариев, управител, AиА Архитекти
Арх. Радомир Серафимов, управител, Ателие Серафимов Архитекти
Калоян Георгиев, инженер индустриална автоматизация и управление на енергията, Schneider Electric
Инж. Явор Оташлийски, ръководител регионален център за Югоизточна Европа, АМФ Кнауф
Арх. Мария Сребрева, управител, Сребрева Архитекти
Весела Карачорова, директор бизнес развитие, Блек Пърл ЕООД
Арх. Илиан Илиев, управител, Планинг
Модератор: арх. Весела Вълчева-Макгий, председател, BGBC

15:05-15:15 ч.  Кафе Пауза

15:15-16:30 ч.  Част 2:

Участници:
Арх. Атанас Панов, управител, LP Group
Арх. Тихомир Казаков, управител, Stephen George International
Арх. Цветан Петров, управител, Иво Петров архитекти
Арх. Мила Иванова и арх. Цветомир Павлов, управители, Cache Atelier
Владимир Андреев, търговски директор, Кордеел България
Арх. Любомир Станиславов, главен проектант, S Architectural Team
Модератор: Николай Тодоров, отговорен редактор, "Сгради и архитектура", Градът Медиа Груп

 

*Програмата е работна и организаторите запазват правото си да правят промени по нея

Регистрирай се тук.

 

 

Златни спонсори:

Със съдействието на:

Research & database платформа:

Партньори: